Zákon padajúceho hovna

oficiálne nazývaný aj prenášanie zodpovednosti na nižšie zložky, čo však nie celkom vystihuje jeho podstatu. Ide o základný zákon fungovania hierarchicky usporiadaných štruktúr, je podstatou byrokratického systému vlád, dokonale funguje vo firmách.

-------

Príklad Zákona padajúceho hovna vo firme

Nie je to pravda, že väčšina manažérskych pozícií vo firmách je nahovno. Manažéri pribúdajú a fungujú vlastne na princípe zdôrazňovania svojej dôležitosti a potreby vymýšľaním rôznych kokotín, ktoré sa nazývajú "úlohy" a "systémové zmeny."
Predstavme si teda, že ráno ide paranoidný manažér do práce. Nevie, čo má robiť, len trpí strachom, že niekto príde na to, že nemá do čoho pichnúť a on príde o svoj (cca) dvadsaťnásobok životného minima. Na ceste je zápcha a jeho osvieti myšlienka, ktorú triezvo uvažujúci človek pozná pod názvom "kokotina". S rozžiarenou tvárou príde do svojej kancelárie, rozbalí notbúk, programový balík Microsoft Office, mailového klienta a začne "pracovať na projekte". Výsledkom je po čase to pravé nefalšované hovno, ktoré sa skladá z:
1. niekoľkých vyjebaných Exceláckych tabuliek
2. novej smernice vo Worde
3. prezentácie 150 slajdov v Power Pointe

Manažér spokojný so svojim dielom zvolá poradu so svojimi prvostupňovými manažérmi, na ktorej spustí svoju úchvatnú prezentáciu a vysvetlí nové vízie, misie a plány. Ide o šetrenie nákladov a pracovnej sily. Všetci sú tým nadšení a prijmú úlohy ako výzvu.
Prvostupňoví manažéri zvolajú poradu s druhostupňovými manažérmi, na ktorej vysvetlia vízie, misie a plány. Všetci sú nimi "nadšení", chápu ich potrebu a prijmú úlohy. Druhostupňoví manažéri zvolajú poradu s ďalším stupňom riadenia, na ktorej vysvetlia vízie, misie a plány. Nie celkom všetci sú nimi nadšení a aj tak to nevidno a prijmú úlohy. ...porady a úlohy na ďalších (prípadných) stupňoch. majstri (dnes známi ako teamleaderi) tieto zmeny uz nevítajú s velkým nadšením, pretože vedia, že to musia najnižšiemu stupňu odprezentovať a tí budú patrične nasratí. Pracovníci na poslednom stupni (roboši, či iní pešiaci) prídu na to, že im zase niekto prijebal viacej roboty, no platu viacej za to nie je. Ešte je k tomu dáka nová tabuľka, kde sa sledujú výsledky. Cieľ poznajú a tak sa registrované výsledky zhodujú s ním... nikto sa predsa nedá jebať za to, že nemá výsledky. Výsledky sú dobré a tak sa prepustí pár pešiakov, "reštruktualizujú sa pracovné pozície", lebo sa znížila prácnosť a náklady. Pár jedincov sa medzi časom dá vypísať na PN, odborne nazývané aj ako "hodiť marod", aby sa ochránili pred zhubným účinkom reštrukturalizácie a nemohli byť vyhodení. Toto je jediný prípad, keď sa negatívny účinok prejaví smerom nahor, pretože majster s polovičným týmom neprináša výsledky aké by mohol. Táto spetná väzba sa dá prirovnať výšplechu vody z toalety, ktorá síce rozmúti vodu, ale hovno zostane tam, kde je.


Výsledok zákona v praxi - Pešiaci (roboši) majú viacej práce, lebo musia robiť podľa novej smernice

Pešiaci (roboši) majú viacej práce, lebo ich počet zredukovali, aby mal manažér firmy hmatateľný výsledok v znížených nákladoch

Do firmy pribudol nový manažér, ktorý má na starosti kontrolu nad novým systémom riadenia. Toho potom jebú za to, že niečo v novom systéme nefunguje.

fungovanie v praxi
padajuce hovno v praxi - malý prúser

 

 


big-pruser
velký (BIG) prúser
spracovane podla necyklopedie

-------
.:: návrat ::.
[ Dnes:3 ]
[ Celkom:2548 ]
Pripájaš sa cez:
CCBot


© wap.grimy.sk 2022
design by hag